Salgs- og leveringsbetingelser

Gjeldende fra 1.1.2020

Salgsbetingelser:

 1. Ved bestillinger bekrefter kunde gjeldene betingelser i Q-Lights salgs-, leverings- og betalingsbetingelser, samt betingelser knyttet til reklamasjoner, retur og kreditering
 2. Det tas forbehold om endringer i farger, utførelse og spesifikasjoner.
 3. Alle bestillinger faktureres til gjeldene priser og betingelser på aktuell bestillingsdato.
 4. Priser og leveringstider for spesialarmaturer er bare bindende for det aktuelle tilbudte antall og typer.
 5. Q-Light AS har salgspant i (eiendomsrett til) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt (Pantelovens §3-14 og §3-22).
 6. Kristiansand tingrett skal være verneting ved tvist mellom partene i anledningskontrakt.
 7. Ved valutaendringer forbeholder Q-Light AS, seg retten til å forandre prisene på allerede inngåtte kontrakter, om ikke annet er avtalt i egne avtaler.
 8. I tilfeller hvor Q-Light leverer tradingprodukter vil denne produsentens/leverandørens garantiordninger gjelde dersom ikke annet er skriftlig avtalt før bestilling.

Garanti:

 1. Produktgaranti er 5 år fra fakturadato, og går på armaturhus, forkobling/LED driver samt fastmontert LED lyskilde.
  Garanti gis under følgende forutsetning:
 2. Anlegget skal ikke ha vært tilkoblet byggestrøm eller annen form for provisorisk strøm. Punktet kan fravikes om skilletrafo er forankoblet lysarmaturene.
 3. Monteringsanvisning er fulgt.
 4. Lysanlegget skal følge drift- og vedlikeholds instruksen som er angitt i EFO/Lyskulturs mal for «FDV for belysningsanlegg».
 5. Eventuelle 3. part løse lyskilder som benyttes skal være IEC-godkjente.
 6. Garanti på batterier ifm. Nødlysanlegg, trådløse brytere og andre elektroniske produkter.

Garantitid er satt til 1 år da disse er å betrakte som forbruksmateriell.

Miljøgebyr:

Miljøgebyr tilkommer for armaturer og lyskilder etter gjeldene satser gitt av RENAS.

Leveringsbetingelser:

 1. For alle leveranser beregnes frakttillegg av netto fakturabeløp eller minimum 250NOK.
  Gjeldene satser er 4% Sør-Norge, 4% Østlandet, 5% Vestlandet, 5% Trøndelag, 6% Nord-Norge.
 2. Q-Light AS har ikke ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeure.
 3. Ved forsinket levering er Q-Light AS ansvar ovenfor kjøper begrenset til 15% av kjøpesum til dekning av dokumenterte merkostnader, konvensjonalbøter og ethvert annet tap kjøper måtte ha, direkte som indirekte. Ansvar utover dette overfor Q-Light AS er utelukket.
 4. Kunden er ansvarlig for å kontrollere varer ved mottak, og plikt til å anmelde overfor transportør, samt anmerke på fraktbrev, hvor det påvises skade eller manko.

Reklamasjoner:

 1. Feil ved forsendelse må meldes skriftlig uten ugrunnet opphold og senest 7 dager etter varemottak.
 2. Ordrenummer/Fakturanummer skal alltid oppgis ved reklamasjons- og retursaker.
 3. Q-Light AS ansvar begrenses til defekter eller mangler som er en direkte følge av fabrikasjonsfeil. Følgekostnader som eksempelvis reprogrammering av belysningsanlegg ved utfall av driver eller feilsøking i anlegg dekkes ikke av Q-Light AS.
 4. Ansvar for defekter og konsekvenser bortfaller når produkter monteres under andre forhold enn tiltenkt etter monteringsanvisning- eller illustrasjonsmateriell.
 5. Utgifter til reparasjoner må godkjennes skriftlig av Q-Light AS før arbeid igangsettes.
 6. Varer med produktfeil erstattes. Produkter med feil, vil vi i utgangspunktet ha inn. Retur av defekt materiell dekkes av Q-Light AS.
 7. Spesielle prosedyrer kan gjelde for definerte produkter.

Retur og kreditering:

 1. All retur av varer skal avtales skriftlig med Q-Light AS før returforsendelse.
 2. Godkjent retur, krediteres 80% av fakturerte nettobeløp.
 3. Kunden har ansvaret for kostnader og risiko ved returforsendelser.
 4. Retur skal alltid skje i original emballasje med vedlagt kopi av faktura og/eller pakkseddel.
 5. Spesialprodukter tas ikke i retur og kan heller ikke kanselleres etter bekreftet bestilling.

Betalingsbetingelser:

 1. Betalingsbetingelser er netto 14 dager.
 2. Etter forfall belastes rente etter loven om forsinkelsesrenter.

 

Reklamasjon:

Reklamasjonsjobber over 1time skal avklares og godkjennes på forhånd.
Q-Light sender erstatningsprodukt, og ønsker defekt vare i retur fra kunde.
Varen sendes til Q-Light AS, Kongsgård Allé 62, 4632 Kristiansand (mrk: reklamasjon + ref hos Q-Light)
Dersom defekt vare ikke er mottatt innen 14 dager fra reklamasjon, faktureres erstatningsvaren i sin helhet

 

Alternativ A - Fakturering
Kunde kan fakturere Q-Light medgått tid á kroner 550NOK eks mva/time.

Alternativ B - Kompensering
Kunde mottar produkter i kompensasjon tilsvarende kostnaden på reklamasjonsjobben. 
Her gjelder vanlig nettopris pr produkt og summen avrundes til kundens fordel.
Eksempel: 1time jobb kan kompenseres oppad til 2stk produkt a´298,- (596,-)

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse på siden.
Ved å bruke dette nettstedet med informasjonskapsler aktivert i nettleseren din, samtykker du til denne bruken.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les vår personvernerklæring